ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

ОГЛАСИ

Одлуки за избор на кандидати за работни места во КЈП ,,Водовод,, Кочани

 

1. Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Компресорист,, овде

2.Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Возач на специјално комунално возило,, овде

3.Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Одговорен Електро инженер,, овде

4.Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Одговорен Градежен инженер,, овде

5. Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Техничар по техничка евиденција, калкулации и пресметки,, овде

6. Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Градежен работник,, овде

7.Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Метач утоварач,, овде

8. Одлука за избор на кандидат за работно место ,,Утоварач на отпад,, овде

9. Одлука за  неизвршен избор на кандидати за работно место ,,Автомеханичар,, овде

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ