ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕ Биро за развој - најнови информации

На ден 28.11.2013 година во Кочани се одржа првата Транснационална конференција за нискотемпературни геотермални ресурси во Југоисточна Европа во склоп на проектот GeoSEE

  

 На конференцијата која е дел од проектот „Искористување на нискотемпературните геотермални ресурси во Југоисточна Европа – GeoSEE“  беа претставени неколку презентации.

Според агендата првата презентација беше на претставникот на  „KSSENA“ од Република Словенија со наслов:Основни информации за „GeoSEE“ проектот.

 

Следуваа презентациите на професор Сања Поповска Василевска претставник на МАГА за Основни податоци на проектните партнери во „GeoSEE“ проектот и преглед на геотермалните потенцијали во земјите на Југоисточна Европа. За потенцијалите на  Геотермалниот Систем,, Геотерма,, презентација одржа претставникот на КЈП Водовод Кочани Љупчо Гаштеовски со наслов:Геотермалните потенцијали на Кочанската Котлина.

Професорот Славе Арменски имаше презентација со наслов: ,,Прелиминарните проектни резултати за пилот локацијата во Кочани. Една од главните теми на оваа конференција е всушност пилот проектот во Општина Кочани за користење на потенцијалот на биомаса во Кочанската котлина кој во комбинација со геотермалната енергија може да се употреби во т.н. хибридни системи за топлификација.

 

Најнов проект на кој работи Бирото за Развој

ЕУ ФОНД: SEE ПРОГРАМА 

Наслов на проектот

Иновативно искористување на нискотемпературните геотермални ресурсиво Југоисточна Европа - GeoSEE

Кликнете на линкот за да го видите документот

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ