ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

РЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА


Поради неможноста од присуство на подземни води да се санира дефектот за с. Бање беше неминовно да се пристапи кон изведба на нов цевковод Ф 110 со Л=1100 метри од Полиетилен. Реализацијата на истиот траеше околу десетина дена и истиот беше пуштен во функција на 27.09.2012 година.

РЕ ,,Водовод и канализација“ при КЈП ,,Водовод“-Кочани во тек е со реализацијата  на градежните работи за поставување на канализациона и водоводна мрежа во месноста викана Прокарка. Градежните работи за канализационата мрежа се завршени 40% од работите а за поставување на водоводната мрежа 30% од вкупните работи.

 

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ