https://totalfratmove.com/user/feelwithlove/
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

ПРОЕКТ ОТПАДНИ ВОДИ

СЕКТОР МЕНАЏМЕНТ

ОПШТИНА КОЧАНИ

ОНЛАЈН ПЛАЌАЊЕ СМЕТКИ

СООПШТЕНИЈА

**********************************

Почитувани корисници

КЈП ,,Водовод,, Кочани ги повикува корисниците на вода да ја констатираат состојбата на сопствениот водомер и доколку споредена со состојбата запишана во последната сметка постои разлика, да се пријават за усогласување на состојбите.

Пријавувањето и усогласувањето на состојбите ќе се врши секој работен ден од 07-15 часот, во просториите на КЈП ,,Водовод,, Кочани

Воедно, ги повикуваме корисниците на услугите да ги подмират своите обврски, како не би се изложиле на трошоци за утужување и извршување. 

********************************************

Почитувани корисници

  Со одржувањето на колективната чистота од страна на граѓаните, КЈП Водовод заедно со Вас почитувани граѓани се стреми Кочани да го задржи епитетот ,,најчист град,, во Републиката.

За таа цел Комуналното Јавно Претпријатие нуди можност на сите корисници да купат на рати пластични канти за собирање на смет. Цената на една канта е 1.200,00денари, на 12 месечни рати кои ќе бидат фактурирани во сметките за вода.

За подетални информации и пријавување можете да се обратите на тел: 279-115 или 279-101 централа и на Web страната:  

 www.vodovodkocani.com.mk

Контакт лице: Владимир Ѓеорѓиев

******************************************** 

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ

Пријавување на дефект

071 226 391

033 272 793